دروس ارائه شده در نیمسال...

انتخاب دروس ارائه شده در نیمسال...
دانشكده : علوم اقتصادی و اداری رشته  : مدیریت بازرگانی نیمسال فعال : نیمسال اول سال تحصیلی 1386
دروس عمومی
دروس اختصاصی                                                                                  گردآورنده: علیرضا حسین نژاد
دروس ارائه شده
ردیف كد درس نام درس گروه ارائه نوع درس ظرفیت جنسیت تعداد واحد نظری عملی دانشكده تاریخ امتحان ساعت امتحان دوره درس
161011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 1عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/1386 13:00 کلیه دوره ها
261011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 2عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138613:00 کلیه دوره ها
361011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 3عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138613:00 کلیه دوره ها
461011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 4عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138613:00 کلیه دوره ها
561012 انسان در اسلام 1عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138614:00 کلیه دوره ها
661012 انسان در اسلام 2عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138614:00 کلیه دوره ها
761012 انسان در اسلام 4عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138614:00 کلیه دوره ها
861012 انسان در اسلام 5عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138614:00 کلیه دوره ها
961012 انسان در اسلام 3عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138614:00 کلیه دوره ها
106102 فارسی1 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 29/10/138608:00 کلیه دوره ها
116102 فارسی2 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 29/10/138608:00 کلیه دوره ها
126102 فارسی3 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 29/10/138608:00 کلیه دوره ها
136102 فارسی4 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 29/10/138608:00 کلیه دوره ها
146103 زبان خارجه1 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 30/10/138608:00 کلیه دوره ها
156103 زبان خارجه2 عمومی15مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 30/10/138608:00 کلیه دوره ها
166103 زبان خارجه3 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 30/10/138608:00 کلیه دوره ها
176103 زبان خارجه4 عمومی10مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 30/10/138608:00 کلیه دوره ها
1861051 فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی) 2عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138610:00 کلیه دوره ها
1961051 فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی) 3عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138610:00 کلیه دوره ها
2061053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 1عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138610:00 کلیه دوره ها
2161053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 4عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/1386 10:00 کلیه دوره ها
2261053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 5عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138610:00 کلیه دوره ها
236106 تربیت بدنی 1 1عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری13 / / کلیه دوره ها
246106 تربیت بدنی 1 2عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری13 / / کلیه دوره ها
256106 تربیت بدنی 1 3عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
266106 تربیت بدنی 1 4عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
2761102 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 4عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138610:00 کلیه دوره ها
2861102 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 5عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138610:00 کلیه دوره ها
2961103 تاریخ امامت 1عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138610:00 کلیه دوره ها
3061103 تاریخ امامت 2عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138610:00 کلیه دوره ها
3161103 تاریخ امامت 3عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138610:00 کلیه دوره ها
326111 تربیت بدنی 2 1عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری13 / / کلیه دوره ها
336111 تربیت بدنی 2 2عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
346111 تربیت بدنی 2 3عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
356111 تربیت بدنی 2 4عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
366111 تربیت بدنی 2 5عمومی 20 مرد1 01 علوم اقتصادی و اداری کلیه دوره ها
3761121 انقلاب اسلامی ایران 1عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138614:00 کلیه دوره ها
3861121 انقلاب اسلامی ایران 2عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138614:00 کلیه دوره ها
3961121 انقلاب اسلامی ایران 3عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138614:00 کلیه دوره ها
4061121 انقلاب اسلامی ایران 4عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138614:00 کلیه دوره ها
4161121 انقلاب اسلامی ایران 5عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/1386 14:00 کلیه دوره ها
4261131 تفسیر موضوعی قرآن 1عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138613:00 کلیه دوره ها
4361131 تفسیر موضوعی قرآن 2عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138613:00 کلیه دوره ها
4461132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 3عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138613:00 کلیه دوره ها
4561132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 4عمومی 10 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138613:00 کلیه دوره ها
4661132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 5عمومی 50 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 29/10/138613:00 کلیه دوره ها
476114 جمعیت و تنظیم خانواده 1عمومی 60 مرد1 10 علوم اقتصادی و اداری 30/10/138615:00 کلیه دوره ها

© 2005-2007 Hamkelasia.ir 
Creator & Designer
Alireza Hosseinnejad Yahoo! ID   Alireza_Hosseinnejad

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic