دروس ارائه شده در نیمسال...

انتخاب دروس ارائه شده در نیمسال...

دانشكده كاربر : علوم اقتصادی و اداری

رشته كاربر : مدیریت بازرگانی

گروه آموزشی كاربر : مدیریت - بازرگانی
نیمسال فعال : نیمسال دوم سال تحصیلی 1385

صفحه 2
>مشاهده صفحه 1

گردآورنده: علیرضا حسین نژاد

دروس ارائه شده
كد درس نام درس گروه درس دانشكده گروه آموزشی مقطع درس دوره درس ظرفیت کلاس جنسیت تاریخ امتحان ساعت امتحان واحد نظری عملی
61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 3علوم اقتصادی و اداری نامشخص كارشناسی نامشخص 50 مشترك 02/04/1386 13:002 20
61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 13:002 20
61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 5علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 13:002 20
6114 جمعیت و تنظیم خانواده 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 120 مشترك 03/04/1386 16:001 10
91206251 مدیریت مالی‌2 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 25 مشترك 29/03/1386 10:003 30
91212249 ارزیابی‌ طرحهای‌ اقتصادی‌ 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 25 مشترك 23/03/1386 15:003 30
91212249 ارزیابی‌ طرحهای‌ اقتصادی‌ 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 5 مشترك 23/03/1386 15:003 30
91293723 اقتصاد خرد 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 40 مشترك 22/03/1386 13:003 30
91293724 اقتصادكلان‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 22/03/1386 13:003 30
91293725 اصول‌حسابداری‌1 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 27/03/1386 10:003 30
91293726 اصول‌حسابداری‌2 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 27/03/1386 10:003 30
91293730 توسعه‌اقتصادی‌وبرنامه‌ریزی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 30/03/1386 08:003 30
91293731 كامپیوتروكاربردآن‌درمدیریت 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 10 مشترك 29/03/1386 10:003 30
91293732 روشهای‌تحقیق درمدیریت 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 28/03/1386 08:003 30
91293733 حقوق‌اساسی 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 29/03/1386 08:002 20
91293743 سیستمهای‌خریدانبارداری‌وتوزیع 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 21/03/1386 10:003 30
91293744 حسابداری‌صنعتی 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 19/03/1386 10:003 30
91293746 حقوق‌بازرگانی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 28/03/1386 08:003 30
91293747 حسابرسی‌1 علوم اقتصادی و اداری مدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 28/03/1386 08:003 30
91293748 سازمانهای‌پولی‌ومالی‌بین‌المللی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 23/03/1386 08:003 30
91293750 بازرگانی‌بین‌المللی 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 26/03/1386 13:003 30
91293751 بازاریابی‌ومدیریت بازار 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 15 مشترك 22/03/1386 08:003 30
91293752 تجزیه‌وتحلیل‌وطراحی‌سیستم 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 23/03/1386 08:003 30
91293755 روابطصنعتی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 19/03/1386 08:003 30
91293757 بازاریابی‌بین‌الملل‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 21/03/1386 08:002 20
91293762 بهره‌وری‌وتجزیه‌وتحلیل‌آن‌درسازمانها 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 23/03/1386 10:003 30
91293767 سیاست پولی‌ومالی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 29/03/1386 10:003 30
91293770 روانشناسی كار 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 30/03/1386 08:003 30
91293771 ریاضیات وكاربردآن‌درمدیریت 1 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 10 مشترك 20/03/1386 15:003 30
91293772 ریاضیات وكاربردآن‌درمدیریت 2 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 20/03/1386 15:003 30
91293773 آماروكاربردآن‌درمدیریت 1 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 23/03/1386 15:003 30
91293774 آماروكاربردآن‌درمدیریت 2 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 23/03/1386 15:003 30
91293775 مبانی‌ مدیریت اسلامی‌ و الگوهای ‌آن 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 22/03/1386- 33 0
91293776 مبانی‌سازمان‌ومدیریت 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 29/03/1386 10:003 30
91293777 مدیریت رفتارسازمانی‌ 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 26/03/1386 08:003 30
91293779 تحقیق‌درعملیات 1 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 26/03/1386 10:003 30
91293780 تحقیق‌درعملیات2 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 35 مشترك 26/03/1386 10:003 30
91293781 مدیریت استراتـژیك 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 20 مشترك 27/03/1386 08:003 30
91293782 زبان تخصصی (2و1) 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 21/03/1386 10:002 20
91293784 سیستمهای‌اطـلاعاتی‌مدیریت 1علوم اقتصادی و اداریمدیریت - بازرگانی كارشناسیروزانه 50 مشترك 19/03/1386 08:003 30
91314224 آمار 11 علوم اقتصادی و اداری نامشخصكارشناسی نامشخص35مشترك 26/03/1386 15:004 40
91314230 اقتصادخرد 1 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 29/03/1386 08:004 40
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات